Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Marzo, 2019

Axencias de colocación

Imaxe
Axencias de colocación Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia APETAMCOR Axencia Local de Colocación - Compostela Fundación Amigos de Galicia    - Pontevedra -  Vilagarcía Fundación Laboral da Construcción       Pontepedriña 13 - Compostela Fundación de Estudios e análises - FESAN       Amio 114 - Compostela       QuelQum            Secundino López 2 - Compostela

fontes oficiais e transparencia

Imaxe
cómo acceder a fontes oficiais Consello de transparencia portal da transparencia do Goberno portais de transparencia local Google Public Data Explorer   datos estatísticos de fontes oficiais (cambiando o idioma a Inglés teremos moitas máis fontes de datos) camas de hospital Google Trends Congreso dos Diputados INE - Instituto Nacional de Estatística trasparentia - soldos de cargos públicos Tribunal Supremo Organizacións Civio                     Fundación Civio periodismo e tecnoloxía contra opacidade na información pública Transparencia Internacional Maldita hemeroteca Politikon - realidade dende unha perspectiva analítica Portais de transparencia Órganos e Institucións do Estado Asturias   Andalucía   Aragón        Baleares       Canarias          Cantabria   Cataluña    CastillaLeón          Castilla-Mancha       Ceuta      Euskadi                 Extremadura                Galicia          Madrid    Melilla      Murcia    Nav

Transferencia de ficheiros FTP

Imaxe
               (Resumo da unidade formativa UF0319 -  CODIX  ) o protocolo de transferencia de ficheiros, coñecido como FTP , data dos anos oitenta. A descarga e intercambio de ficheiros entre pares ou P2P ( Peer-to-peer ) é máis recente. A transferencia de ficheiros mediante o protocolo ftp é un modo cómodo de trasladar información entre máquinas. Este protocolo está pensado para a transmisión de ficheiros entre unha orixe e un destino, non debemos confundilo cun sistema P2P ( intercambio entre pares) FTP son as siglas de File Transfer Protocol ou Protocolo de Transferencia de Ficheiros e, como o protocolo http da web, funciona sobre a rede Internet permitindo o intercambio de ficheiros de xeito cómodo e rápido. O FTP é un sistema moi sinxelo de intercambio de ficheiros co que podemos descargar ou subir un ficheiro informático a unha máquina conectada á rede. Aínda que a maior parte dos usuarios e usuarias de Internet non fan un uso completo deste sistem

correo electrónico

Imaxe
correo  electrónico (Resumo da unidade formativa UF0319 -  CODIX  ) guía Utilización e configuración do correo electrónico como intercambio de información Case 20 anos antes de que aparecese a primeira web nacía o correo electrónico. Foi da man de Ray Tomlinson un enxeñeiro que, ademais, estableceu o símbolo @ como un sinal identitario no mundo dixital. O símbolo @ nos inicios do correo electrónico foi usado como sinónimo de situado en, de xeito que usuario@maquina simbolizaba ao usuario localizado ou situado na máquina. Na actualidade a rede social Twitter tamén identifica aos seus usuarios e usuarias co símbolo @ diante do seu nome. Un enderezo de correo electrónico está composto por un nome de conta usuaria e un n ome de dominio , separados por un símbolo de arroba: @. Por exemplo: conta @servidordecorreo.com é un enderezo de correo electrónico que nos permite identificar un enderezo coa persoa usuaria " conta " no dominio servidorde

Internet

Imaxe
busca da información:  internet / intranet (Resumo da unidade formativa UF0319 -  CODIX  ) Internet Internet é unha rede de redes interconectadas entre si de carácter global. Internet é un conxunto de dispositivos interconectados entre si. É unha rede informática de ámbito planetario, formada con computadores dispostos en subredes e que posibilita o intercambio de información. (cando falamos de Internet estámonos a referir a unha rede concreta) Non debemos confundir a Web (o servizo de navegación) con Internet (a rede de comunicacións). Outro exemplo de rede puido ser FidoNet , baseada en taboleiros de boletíns BBS ( Bulletin Board System ). Isto quere dicir que Internet é un conxunto de dispositivos conectados para a comunicación entre si mediante unha linguaxe propia. Os dispositivos poden ser de todo tipo, pero os máis habituais son os computadores, móbiles, reprodutores de son ou as cámaras. A conexión pode ser cableada ou pode ser por satélite, t