Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Febreiro, 2016

Google

Difuminar casa en Google Maps 1.- Pon a dirección da túa casa ou empresa en Google Maps . 2.- A través de Street View ubica no centro do cadro que aparece na pantalla o edificio a difuminar. 3.- Vai á parte inferior da imaxe e fai clic na ligazón " informar dun erro ". 4.- Completa o formulario que aparece especificando claramente os motivos da túa denuncia. 5.- Finalmente, escolle cal é a túa petición, deixa o teu correo electrónico e espera a que Google che confirme que ‘borrou’ a vivienda dos seus mapas. Seguridade Verificación en 2 pasos Activar a verificación en 2 pasos Guía de doble autenticación Atopa o teu dispositivo Google SafeSearch permite bloquear imaxes inapropiadas ou explícitas nos resultados da búsqueda Google Chrome e Adobe Flash Para activar flash en chrome teclearemos about:plugins na barra de direccións.

Denuncias

O grooming é un delito introducido na nosa lexislación a través da LO 5/2010, de 22 de xuño, pola que se modifica o Código Penal, co novo artículo 183 bis do Código Penal que deberá denunciarse ante as Forzas e Corpos de Seguridade, ante o xuíz ou ante o Ministerio Fiscal. Pódense facer as denuncias dende as seguintes ligazóns: Garda civil Policía                     Policía - Oficinas de denuncias sedes da UPA Ministerio Fiscal Xulgados de Garda Fiscalía Menores Coruña Fiscalía Menores Lugo Fiscalía Menores Ourense Fiscalía Menores Pontevedra Listado de Fiscalías Territoriais

Búsquedas Avanzadas

Imaxe
comandos de búsqueda avanzada mega guía de experto               Búsqueda avanzada de imaxes Búsquedas en Google Académico       Test de velocidade                       speed test                   proba de velocidade ¿está algunha web caída? cómo facer          Búsqueda avanzada       Búsqueda avanzada en Google             exemplos     1000 comandos Google en galego Búsqueda por voz               búsqueda por voz en Android Tendencias de búsqueda        búsquedas en Google   Google Doodles                      Google Sky Mapas interiores   - Cómo poñer o noso mapa Museo do Prado Buscar dentro dunha web                              Buscar contido nunha páxina Buscar descoñecendo palabra                      Búsqueda exacta comprobar cómo era a páxina a última vez indexada Excluir resultados dunha web           Incluir resultados dunha web Incluir unha palabra pero non a outra                   incluir dúas palabras pero excluíndo outra infor

Buscadores e procura de información

Imaxe
Xerárquicos Bing             Google tendencias   Directorios Curlie    Curlie en español          Yahoo Especializados Arquitectura                   Becas, bolsas de traballo, cursos                     Biografías         Biotecnoloxía        CC Search (busca documentos de Dominio Público)  Cuntis             Ecoloxía               Educación - Cursos ciencia                   ciencia - informática           documentos científicos         Dominios              cine e TV                   ciencia - BASE       ciencia       saúde     CSIC          Dialnet       física                            periódicos - revistas                    scielo Chile           revistas científicas           latindex             ciencias, medicina e tecnoloxía                           Biomed central               Library Genesis                 xera mapas coa info obtida           redalyc       ERIC                           1findr                 Internet Archive                Ecosia