Búsquedas Avanzadas


     


Test de velocidade                      speed test                  proba de velocidadeBuscar dentro dunha web                             Buscar contido nunha páxina

Buscar descoñecendo palabra                      Búsqueda exacta


comprobar cómo era a páxina a última vez indexada

Excluir resultados dunha web          Incluir resultados dunha web

Incluir unha palabra pero non a outra                 incluir dúas palabras pero excluíndo outra

información dunha web                  ligazóns        buscar tódalas variantes   

Usar palabras comodín                  URL inclúe a palabra buscada    palabra en URL    frase en URL

versión máis antiga dunha web               

Buscar nun lugar exacto                    buscar dentro dun rango de prezos                   
temas relacionados (neste exemplo, cursos de deseño, separados un máximo de 5 caracteres da palabra Gimp)

sinónimos (neste exemplo poderá ser un curso, seminario, taller, charla....)


Identificar webs NON seguras               

--------------------------------------------                          en dispositivos móbiles
 
cancións         qué canción            qué sóa                  qué música sóa

calidade do aire nas cidades

conversor                                      smartphones entre 100 e 200€

definicións          definicións         murciégalo               Etiquetas sociais


Hora                       Idade                 Grupos sanguíneos


películas no cine              poboación               o Tempo      clima                    sinónimos

Traducir unha palabra               Tendencias         vindeiros eventos


Verbatim - modo de búsqueda GoogleCalculadora

división         multiplicación          porcentaxe           potencialCuriosidades


elimínanse os resultados buscados se non disparamos ás O

inclinar a barra de búsqueda         mostrar barra vertical no lateral esquerdo       parpadear

Pirata        xirar a páxina do navegador                        xirar

Xogo Atari  -- (Pulsar en "Imaxes")

Super Mario Bros - (Pulsar na imaxe da interrogación)

tarxeta descifrándose                   xogo da vida       explicación xogo


Google Maps  - Podemos usar as teclas W para avanzar, S para retroceder e A para ir á esquerda e a D para ir á dereita

Google Gravity            Cabina Azul Londres  - Premer na X que aparece no chan

Google Senderismo

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe

tramitacións en liña