Buscadores e procura de información


Xerárquicos

Bing           Google


tendencias 

Directorios

Curlie   Curlie en español         Yahoo


Especializados

Arquitectura                 Becas, bolsas de traballo, cursos                    Biografías        Biotecnoloxía      

CC Search (busca documentos de Dominio Público)  Cuntis           Ecoloxía             Educación - Cursos

ciencia                  ciencia - informática         documentos científicos       Dominios            cine e TV               
  ciencia - BASE     ciencia     saúde    CSIC        Dialnet     física                          periódicos - revistas                  
scielo Chile          revistas científicas          latindex            ciencias, medicina e tecnoloxía                         
Biomed central              Library Genesis                xera mapas coa info obtida          redalyc      ERIC                         

1findr               Internet Archive               Ecosia         Jurn                   Música

Google Académico        Microsoft Academic        Google Public Data Explorer

Gigablast     Opendata UE     Psicoloxía       refseek        Software      VirtualRLC            vóos      vóos   

           webs parecidas           OpenAIRE                    

ScienceDirect - (da empresa Elsevier Só indexa os contidos da propia editorial)        Springer

The Lens - traballos académicos e patentes   exemplo             Tecnoloxía        Temático              

Wolfram Alpha (non enlaza a documentos senón que da respostas - exemplos - Cuntis)


Imaxes

Google             Bing                      picsearch             Yandek

TinEye (Búsqueda inversa de imaxes)   Exemplo


Peekier amosa vista previa                     ExaLead

Metabuscadores

Buscón - BNE        dogpile    feFoo     kartoo         theinfo          Xaarky             WebCrawler

                   


Privacidade

DuckDuckGo - o motor de busca que non te rastrexa            Gibiru       Metager         Qwant                   

Startpage non garda información sobre datos de navegación             Yippi              SwissCows        

Lukol  utiliza un proxy          Disconnect Search                  SearX        


Persoas

Pipl                  Music-Map  busca artistas similares ao buscado por nós
vídeos

Bing    CBS  CNN   Dailymotion    Fox    Metacafe    MTV   Petey Vid      Vimeo     Yahoo       YouTube
 para buscar información tamén podemos utilizar a busca avanzada de Twitter

AOL         Gigablast        Naver - Corea

 Baidu              Dogpile            Excite         Lycos        Mojeek            Kiddle                      Comentarios

Publicacións populares deste blog

Formación Rede CeMIT

erro 0x80100013 DNIe