Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Setembro, 2016

Google Now

Para activar "Google Now: Axustes \ Contas \ Google \ Búsqueda \ Voz Búsqueda por voz  e accións descubre os mellores comandos de voz lista de comandos comandos de voz cómo sacarlle partido 9 comandos de voz 16 comandos de voz comandos de voz mensaxes Exemplos: Enviar unha mensaxe a Víctor decindo que chego tarde

Cálculo do díxito de control do NIF/NIE

Imaxe
O artigo 11 do Real Decreto 1553/2005, de 23 de  decembro , establece que o Documento Nacional de Identidade recollerá o número persoal do DNI e carácter de verificación correspondente ao número de Identificación Fiscal. Para verificar o NIF, o algoritmo de cálculo do díxito de control é o seguinte: Divídese o número entre 23 e o resto cámbiase por unha letra que se determina mediante a seguinte táboa: Por exemplo , se o número do DNI é 12345678, dividido entre 23 da de resto 14, polo que a letra sería a Z: 12345678Z.   12345678/23  da como resultado 0.608696 Para obter o resto multiplicamos a parte decimal * 23 . Neste exemplo sería 0.608696*23 Os NIE' s de extranxeiros residentes  teñen unha letra (X, Y, Z), 7 números e díxito de control. Para o cálculo do díxito de control cámbiase: X → 0 Y → 1 Z → 2 e aplícase o mesmo algoritmo que para o NIF. explicación