TIC - (Tecnoloxías da información e a comunicación)


10 perfís profesionais

traballos máis demandados

¿cales serán os empregos máis demandados en dez anos?

os máis buscados

os empregos máis demandados do mundo

profesións e profesionais de internetAs empresas non cubren vacantes por falta de especialización e idiomas

As empresas teñen dificultades para atopar os perfís dixitais que precisan

¿por qué existen postos de traballo que non se cubren?

Faltan 900.000 profesionais TIC

Uns 85.000 empregos TIC non se cubrirán

145.000 empregos no ámbito dixital non se cubren

millóns de empregos non se cubren

a muller no sector TIC

necesítanse medio millón de expertos

Europa necesitará máis de un millón de expertos

búscanse un millón de empregados

faltan profesionais

as 11 cualidades máis demandadas nas entrevistas de traballo

Escenarios de demanda de profesionais TIC non cuberta

iniciativa Start Tech

Estudio sobre perfiles TIC en Navarra

evolución dos perfiles profesionais TIC

Programa TIC e educación básica - unicef

resultado da enquisa sobre habilidades en adultos - OECD

PIAAC - OECD   - páxina 187

traballar en 2033 -PWC - páxinas 11,19,28,108,117,133,136,145


o Big Data xerará miles de postos de traballo

o Big Data creará 4 millóns de empregos

as 25 profesións dixitais clave do século XXI


perfiles profesionais

novas profesións dixitais

perfiles profesionais máis demandados

Enquisas INEComentarios

Publicacións populares deste blog

Formación Rede CeMIT

erro 0x80100013 DNIe

Buscadores e procura de información