comprar na Internet

 

vender na internet

 

Consellos

.- ler detidamente as condicións xerais.
.- dispor da información necesaria sobre o proceso de tramitación, detallando a documentación requirida así como unha guía técnica sobre o medio utilizado.
.- recibir a confirmación ou recibo sobre o trámite a través dalgún medio de comunicación así como a información detallada dos aspectos tramitados unha vez finalizado o proceso.
.- A web debe dispor dun servizo gratuíto de atención ao cliente, que desenvolverá a función de vía de comunicación do consumidor á entidade para reflectir as súas dúbidas e problemas xurdidos durante o trámite.

Como consumidores que realizamos trámites por Internet dispoñemos dos mesmos dereitos do consumidor tradicional protexidos pola Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios

A idade mínima para facer trámites económicos por internet é 18 anos.


A Unión Europea (UE) establece diferentes órganos de control como o SEPA que garanten as mesmas condicións, eficiencia e seguridade en todos os seus estados membros.

SEPA refírense á Zona Única de Pagamentos en Euros, área no que cidadáns, empresas e outros axentes económicos poden efectuar e recibir pagamentos en euros en Europa, dentro e fóra das fronteiras nacionais, nas mesmas condicións e cos mesmos dereitos e obrigas, independentemente do lugar en que se atopen. 

Os beneficios de SEPA esténdense entre os 28 países membros da Unión Europea, aos que se suman Islandia, Lietchestein, Noruega, Mónaco, San Mariño e Suíza


A aplicación de SEPA no marco común europeo busca cumprir os seguintes obxectivos principais:

    .- Normalización dos pagamentos en euros, obrigando a que todos os procesos electrónicos se realicen via procesamento directo (STP) establécese igualdade en límites de tempo, niveis de fraude e procesos, provocando ao mesmo tempo que non existan diferenzas entre os pagamentos nacionais e internacionais.

    .- Aumentar a competencia, debido a que o sistema da acceso a un maior número de competidores e á vez elimina incompatibilidades entre os seus sistemas.

    .- Reducir custos tanto de diñeiro electrónico como as operacións de pagamento, porque implementando esta medida establécese unha maior competencia entre provedores de pagamento e bancos, supoñendo un beneficio para a persoa usuaria.


    .- Aumentar o uso do diñeiro electrónico

    .- Previr a malversación e a fraude:

Os proveedores de pago e bancos son os principais prexudicados na implementación e normalización de SEPA


Trámites e declaracións tributarias en intenet
comprando en liña de forma segura - SANS

compras seguras              ¿cómo facer compras na internet?                 ¿cómo evitar disgustos?

cómo comprar de maneira máis segura                 cómo comprar de forma segura

cómo comprar seguro                               coñecendo algúns métodos seguros de pago  - OSI

consellos para reservar voos


¿medios de pago máis seguros?

5 consellos          7 consellos         10 consellos            10 consellos - protección online


consellos - OCU                 consellos para unha compra segura - OSI

consellos   -      precaucións ao comprar en interntet           PayPal                   alerta web falsa Paypal

disfruta dunha internet segura                             precaucións de seguridade e dereitos do consumidor


compras online - GDT


métodos online de pago máis seguros            protexer a túa tarxeta de crédito           ¿qué debo saber?

recomendacións de seguridade                      sistemas de pago

uso seguro da banca electrónica - OSI

ventaxas e perigos máis frecuentes       ventaxas e inconvintes dos principais medios de pago INCIBE


Compras

radar de prezos Amazon

Guías

certificados de seguridade                 compras por internet

Guía de seguridade na compra virtual coa tarxeta de crédito

¿qué é SSL?                     medios de pago                          paga con seguridade
 
Plataformas de pago

Os sistemas de pagamento electrónico (EPS) son aqueles sistemas de pagamento que realizan unha transacción económica entre comprador e vendedor en liña, é dicir, nunha compra-venda a través de internet.

A transferencia do diñeiro efectúase a través dunha entidade financeira autorizada por ambos os axentes.

Exemplos de sistemas de pagamento electrónico:

    .- Pasarelas de pagamento ou TPV virtual ( As pasarelas de pagamento ou TPV (terminal punto de venda) virtuais provén de servizos de aplicación de comercio electrónico que autorizan o pagamento a negocios electrónicos) para o pagamento con cartón (ou tarxeta de crédito).
    .- Moedeiro electrónico.
    .- Sistemas de conexión a banca electrónica ou on-line.

PayPal                                 Recibir diñeiro dende PayPal         enviar diñeiro

PayPal FAQ       vídeo explicativo


Amazon Pay

3D-Secure          Google Pay             Redsys - servizos para empresas, tendas en liña

trustly - transferencias bancarias directas

Tarxetas Prepago


Tarxeta Correos Prepago

e-cash Banco Santander    ecard Openbank     correos prepago    cybertarxeta CaixaBank

liberbank             paysafecard           SPARK MasterCard            tarxeta virtual BBVA

¡upay! Banco Popular


Servicio Hal Cash

abanca         banco popular-pastor             ING Direct - cómo funciona este servicio


APPs

BBVA                       Hualapp - Organiza un bote entre grupos

 Bizum facer cobros e pagos entre particulares sen coñecer o número de conta bancaria
                  (É un servizo que está integrado nas APPs dos bancos) ¿que é Bizum?      Bizum      FAQ

Santander       Twyp - ING     Transfi - Caixabank                  Yaap Money          Wallet


Aduanas

9 claves sobre as taxas de aduanas              compras na declaración da renda

empresas de mensaxería                     importar produtos                              trámites e tarifas

DUA - Documento Único Administrativo

presuposto importación                                           importación

ADTPostales                 desacordo en presuposto de importación   Paquete devolto       Queixas

FedEx


Envíos

moito ollo antes de enviar determinados artículos porque algunhas compañías como Packlink non se farán responsables se o artículo chega roto.

Infografías

cómo migrar de http a https             certificado SSL                   conexión HTTPS/SSLComentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe

tramitacións en liña