Comparadores

Unha vez finalizada a búsqueda aconséllase borrar do navegador as cookies de tódolos comparadores usados, xa que éstes miden o teu interese por un produto concreto e poden chegar a alterar os prezos porque saben o que vamos a comprar.

Xenéricos

Ciao - opinións

Rastreator


Coches

MyTripCar - coches de alquiler

Tallerator

Qué Neumático


Compras

Carritus - supermercados

Kelkoo shopping

SaveMoney - comparador de Amazon

Twenga

ShoppyDoo

SoySúper - supermercados


Ocio

Kayak

Skyscanner

Trivago


Servizos

Acierto - seguros

CNMC - enerxía

CrediMarket

Genyoos - profesionais

iAhorro

Kelisto - seguros


Tecnoloxía

Comparaíso - telefonía

Computer Hoy

Móviles - telefoníaComentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe