Scratch

Obxectos (sprites): Son as cousas que se moven ou reaccionan no xogo. Poden ser animais, naves, xente,.... Pode dárselles vida na pantalla cunha lista de instruccións chamada script.

O fondo é só un decorado. Non afecta aos sprites

Scripts: Están feitos de bloques que podemos arrastrar co rato e unir como se fose un puzle.
Cada bloque contén unha instrucción.


Bloques: Os bloques con instruccións para os scripts aparecen no centro da ventana. Deberán arrastrarse á área de scripts.

Os bloques léense de enriba cara abaixo.

O bloque "por sempre" fai que o programa regrese ao inicio do bloque.

Bucle: sección de código que se repite unha e outra vez.

Mochila: Almacena scripts útiles, sprites, disfraces e sons para usalos noutros proxectos.

direccións


CS First - Google
Xogos

achega a vara máxica

carreira                                                                cambio de escenarios
                                                                                                                    cambio de pantallas
cazador de estrelas

creando un videoxogo paso a paso

xogo do labirinto

estala globos          estala globos - avanzado

atopa o queixo


varios exemplosComentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe

tramitacións en liña