SERGAS


Para pedir Cita de Atención Primaria no SERGAS pulse na seguinte ligazón:1.- CUBRIR OS DATOS DE QUEN SOLICITA A CITA

Se escollemos o primeiro modelo de tarxeta deberá aparecernos a seguinte lapela:Comezamos entón a cubrir os datos da tarxeta:Deberemos de poñer, en formato numérico, o decenio do ano de nacemento, o mes e o día.

Na tarxeta de exemplo mostrada na imaxe da esquerda estanos a indicar que esa persoa naceu o 20 de Outubro do ano 1963

(Se a data e/ou mes de nacemento é menor que 10 entón poñeremos un cero diante)
Por exemplo, unha persoa que nacera o 1 de Abril do 1961 deberá poñer:  610401

61 porque naceu no ano 1961
    04 porque naceu no mes de Abril
01 porque naceu o día 1        

.- A continuación poñemos a primeira letra do primeiro e segundo apelido
 

Na imaxe de exemplo da tarxeta da esqueda estanos a indicar que o primeiro apelido desa persoa comeza por O e o segundo apelido comeza por P

.- Agora debemos poñer as segundas letras do primeiro e segundo apelidos


Na tarxeta de exemplo estanos a indicar que a segunda letra do primeiro apelido é T e a do segundo apelido é A

Neste caso, o primeiro apelido da persoa sería OT e o segundo apelido PA, polo que podería apelidarse Otero Pazos, por exemplo

.- A continuación poñeremos en formato numérico un cero se a tarxeta pertence a unha muller e un 1 se a tarxeta pertence a un homeA tarxeta do exemplo pertence a unha muller, polo que debemos poñer un  0

.- Rematamos de cubrir a primeira fila cos 3 últimos díxitos do CIP (Código de Identificación do Paciente)

No exemplo estásenos a indicar que é 018

.- Agora poñemos os 2 primerios números do noso número de afiliación á Seguridade Social.- Finalmente poñeremos o resto dos números do noso número de afiliación á Seguridade Social.

Na tarxeta do exemplo estamos a ver que é 1234567890


.- unha vez rematemos de cubrir todos estes datos xa poderemos pulsar no botón "seguinte" para continuar co proceso de solicitude.


2.- Agora temos que seleccionar se queremos solicitar unha nova cita ou se queremos consultar/modificar ou borrar unha cita que xa teñamos solicitada previamente.


3.- SOLICITAR UNHA NOVA CITA

Para solicitar unha nova cita debemos premer en "SOLICITUDE DE CITA"

A continuación temos que seleccionar a/o profesional para a/o que desexemos solicitar a cita.


Se prememos en "MEDICINA DE FAMILIA", darásenos a elexir entre as 3 seguintes opcións:

CONSULTA: Solicitude de consulta por enfermidade.
RECEITA: Solicitude de consulta para emisión de receitas.
RENOVACIÓN PRESCRICIÓN IT - ALTA IT: Alta ou renovación da prescripción IT


Unha vez teñamos seleccionado o tipo de cita que precisemos pulsaremos en "seguinte" para continuar.

Agora temos que seleccionar a data e hora desexada:

A data escollerémola entre os días dispoñibles que se nos ofrecerán na lista despregable.

hora escribirémola nós en formato numérico.
Por exemplo, se nos gustaría ser atendidos ás doce e cuarto teríamos que teclear 12 no primeiro cadro e 15 no segundo cadro.

Pulsaremos "seguinte" para continuar.


Na seguinte lapela informarásenos das horas dispoñibles e teremos que escoller nós a que prefiramos entre as que se nos propoñen.

Se desexáramos ser atendidos telefónicamente deberíamos pulsar en "Considero que podo ser atendido telefónicamente" e escribir en formato numérico o número de teléfono onde nos chamarían.

Unha vez seleccionada a hora desexada, deberemos confirmar a cita.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Formación Rede CeMIT

erro 0x80100013 DNIe

Buscadores e procura de información