Material formativo da Certificación galega de Competencias Dixitais en Ofimática - CODIX

Material formativo da Certificación galega de Competencias Dixitais en Ofimática - CODIX

material formativo - Mancomún

(para acceder a EMA só se necesita ser persoa usuaria da rede CeMIT).

As persoas que non o sexan poderán darse de alta dende a páxina da CeMIT


Espazo Multimedia de Aprendizaxe - EMA            C u r s o s \ CODIX

Na ligazón "Autoformación" publícase como axuda para a preparación do exame CODIX o material formativo.

convalidación CODIX

O Decreto 218/2011 polo que se regula o CODIX establece no seu artigo 6 as formas de obter esta certificación a través da convalidación según os módulos ou unidades formativas realizadas.

Mediante o procedemento PR525A é posible consultar o dito Decreto, as formas de obtención e incluso tramitar a súa solicitude incorporando unha copia do certificado de estudios.
Comentarios

Publicacións populares deste blog

Buscadores e procura de información

erro 0x80100013 DNIe

tramitacións en liña