DNIe


              ¿Qué fai falta para utililizalo?

 O DNI electrónico é o documento emitido por unha autoridade oficial para permitir a identificación da poboación de forma persoal ou virtual. 
Dispón dun chip que permitirá ás persoas físicas asinar dixitalmente documentos electrónicos coa mesma validez legal que unha firma manuscrita.

DNIe                          DNI 3         diferencias                              NFC         

comprobacións técnicas                               ¿por qué é tan difícil?

DNIe      todo o que necesitas saber                                                                      certificados

sedes electrónicas                                                    almacén de certificados

servizos electrónicos                   identidade e firma electrónica 

Camerfirma - persoas xurídicas

exercicios prácticos

                             administración electrónica para todos - exemplosGuías

guía de referencia DNIe           guía de referencia dni3
 
        manual práctico              identidade dixital

cómo activar certificados

descarga e instalación en mozilla

cómo instalar certificado en Android                   FAQ Android

exportación, importación, eliminación de certificados

engadir contrasinal

¿cómo leer os datos dende o móbil?


vídeos

cómo obter e utilizar          DNI

DNI3               cómo usar o DNI3                cómo utilizar o DNI electrónico
APPs

DNIe lectura de datos

aplicacións móbiles                                    APPs CNP

lector de DNI para PC      panel acceso á administración       Seguridade Social

Comentarios

Publicacións populares deste blog

Formación Rede CeMIT

erro 0x80100013 DNIe

Buscadores e procura de información